Monday, November 18, 2013


Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirobbil 'alamin, 
wassolatuwassala mu'ala asyrafil anbiya iwal mursalin,wa'ala alihi wasohbihi ajma'in.

Allahumma Ahyina bil Iman, wa amitna bil Iman, wa adhilna jannatama'al Iman, 
Allahummaghfirlana zunubana waliwalidina warhamhuma kamarobbayani siroro,
Allahumma tahtimlana bi Husnil Khotimah, wa la tahtam 'alaina bi Su'il Khotimah.

Rabbana la tuziq qulubana ba' daizhadaitana wahablana minladun karohmah, innakantal wahhab,
Qalarabbona zolamna anfusana waillam taghfilana watarhamna lanaku nan naminal hosirin,
Rabbana atina fidduya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar,
wassolAllah hu'ala saidina Muhammad wa'ala alihi wasohbihi wasallam,
Tasliman kathira .Walhamdulillahirabbil 'alamin


Assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barokatuh.
BarakAllah fikum soleh wa solehah, Rabbi syrahli wayassirli amri wahlul u'u tadanm millisani yafqohu qauli.
Robbi yassir wala tu'assir, Robbi tammim bil khoir. Laila saeedah.


Love the creator,
Before we love His creation.
Pokoknyaa, Allah SWT must come first.

"Tak kuat untuk tanggung semua UJIAN yang telah Allah SWT berikan"
Jangan berputus asa dek ikutkan nafsu,
Sabar. Ikut bicara Iman. 
Tawakkal tu'alAllah.


FIRMAN Allah SWT: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): " Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah kemaafan kepada kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (al-Baqarah: 286)
" Wa mai ya' shu 'an zikrirrahman nuqoi yidh lahu shaiton nan, fa huwa lahu qarin " 

" Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah SWT yang Maha Pengasih ( Al quran), kami biarkan syaitan menyesatkan mereka dan menjadi teman karib mereka .

(Az-zukhruf:36)

No comments: